En son konular
» "hizmet" ALLAH Için Olmalı
Ptsi Eyl. 27, 2010 4:38 am tarafından sofyan

» HATME DUASI
Ptsi Şub. 22, 2010 8:46 pm tarafından -DERGAH-

» Kulun yaratılışının nedeni aşktır
Perş. Tem. 23, 2009 11:25 pm tarafından -DERGAH-

» ...AŞK...
Perş. Tem. 23, 2009 11:13 pm tarafından -DERGAH-

» Kaside-i Nakşi
Çarş. Tem. 22, 2009 9:02 pm tarafından -DERGAH-

» S.İhsan Erol'un "Mahserin Halleri" sohbeti
Çarş. Tem. 22, 2009 9:01 pm tarafından -DERGAH-

» S.Ihsan Erol´dan GAFLET sohbeti
Çarş. Tem. 22, 2009 8:58 pm tarafından -DERGAH-

» Tasavvuf "Samimiyet" tir
Çarş. Tem. 22, 2009 8:53 pm tarafından -DERGAH-

» O, Benim de Evlâdımdır
Çarş. Tem. 22, 2009 8:49 pm tarafından -DERGAH-

» TÖVBE etmek ne demektir???
Çarş. Tem. 22, 2009 8:47 pm tarafından -DERGAH-

» bizim SEVGİMİZ
Çarş. Tem. 22, 2009 8:46 pm tarafından -DERGAH-

» AHLAKI Güzelleştirmek İçin ESMÂÜ’ L HÜSNA
Çarş. Tem. 22, 2009 8:39 pm tarafından -DERGAH-

» Yazık sana!..
Çarş. Tem. 22, 2009 8:27 pm tarafından -DERGAH-

» bu gün O'nun için bir şey yap!
Çarş. Tem. 22, 2009 8:24 pm tarafından -DERGAH-

» Kalben Allah’a YÖNEL ki O’nun LÜTUFLARI gelsin
Çarş. Tem. 22, 2009 8:21 pm tarafından -DERGAH-

» En Büyük Kalkan "ZİKRULLAH"
Çarş. Tem. 22, 2009 8:18 pm tarafından -DERGAH-

» 33 kalemde "HAMDOLSUN"
Çarş. Tem. 22, 2009 8:17 pm tarafından -DERGAH-

» Allah (cc)'a Kulluk ve Samimiyette Kararlı Olmak
Çarş. Tem. 22, 2009 8:15 pm tarafından -DERGAH-

» Kermese Davet!!!Essen´de
Paz Mayıs 17, 2009 10:04 pm tarafından tasavvuf

Istatistikler
Toplam 40 kayıtlı kullanıcımız var
Son kaydolan kullanıcımız: sivereklisofi

Kullanıcılarımız toplam 840 mesaj attılar bunda 375 konu
Kimler hatta?
Toplam 1 kullanıcı online :: 0 Kayıtlı, 0 Gizli ve 1 Misafir

Yok

[ Bütün listeye bak ]


Sitede bugüne kadar en çok 188 kişi Çarş. Ağus. 09, 2017 6:26 pm tarihinde online oldu.
Giriş yap

Şifremi unuttum

Arama
 
 

Sonuç :
 


Rechercher çıkıntı araştırma

:
AKTIVE-X-YÜKLE                               DJ-GIRISI                             NIK-AL

HATME DUASI

Aşağa gitmek

Geri: HATME DUASI

Mesaj  -DERGAH- Bir Ptsi Şub. 22, 2010 8:46 pm

Elhamdü lillâhi rabbil-âlemin. Elhamdü lillâhi hakka hamdihî ve senâîhi vessalâtü vesselâmü alâ hayri halkıhî Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.

Allahümme belliğ ve evsıl misle sevâbi hâzihi’l-hatmeti’ş -şerîfeti’l- mübâreketi, ba’de’l-kabûli minnâ bîl-fadli ve’l-keremi, hediyyeten minnâ vâsıleten ilâ ravdati membaı’s-sıdkı ve’s-safâ, eşrafi’l-verâ, hazreti seyyidinâ Muhammedini’l-Mustafa (sallallahu aleyhi ve sellem ).

(ve ilâ ruhî) Küllin min âlihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve ashâbihî ve etbâihî ve zürriyyâtihî ve muhâcirihî ve ensârih (rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmain).

(ve ilâ ruhî) Küllin min sâdâti silsileti’t-tarîkati’l-aliyyeti’n-Nakşibendiyyeti, ve’l-Kâdiriyyeti, ve’s-Sühreverdiyyeti, ve’-Çestiyyeti, ve’l-Kübreviyye (kaddesallahu esrârahüm).

(ve ilâ ruhî) Şeyhınâ ve melâzinâ ve kıdvetinâ ve imâminâ ve imâmi’t-tarîkati zil-faydı’l-câri ve’n nûri’s-sârî, eş-şeyh bahâi’l-hakkı ve’l hakîkati ve’d-dîn, hazreti eş-Şeyh Muhammedini’l Üveysiyyi’l-Buhârî, el-ma’rûfi bi-Şâh-ı Nakşibend (Kaddesallahu sırrahu).

(ve ilâ ruhî) Menba’i’l-meârifi ve’l-kemâli seyidi’s-sââti, es-Seyyid Emîr Külâl (kaddesallahu sırrahu).

(ve ilâ ruhî) El-mukbili aleyke ve limâ sivâke’n-nâsî, eş-Şeyh Muhammed Bâbâ’s-Semmâsî (kaddesallahu sırrahu).

(ve ilâ ruhî) El-vâlihi fî mehabbeti mevlâhü’l-ğaniyyi, el-ma’rûfi bi-hazreti Azîzân Hoca Aliyyi’r-Râmîte-nî (kaddesallahu sırrahu).

(ve ilâ ruhî) El-mu’ridi ani’l-murâdi’d-dünyeviyyi ve’l-uhreviyyi hazreti eş-Şeyh Mahmûdini’l-İncîr Fağnevî (kaddesallahu sırrahu).

(ve ilâ ruhî) El-Mütessellihı ani’l hicâbi’l-beşeriyyi, hazreti eş-Şeyh Ârifi’r-Rivegerî (kaddesallahu sırrahu).

(ve ilâ ruhî) Kutbi’l-evliyâi ve burhâni’l-esfiyâi kâmii’l-bid’ati muhyi’s-sünneti, şeyhi’l-meşâyihi, mevlânâ hazreti eş-Şeyh Abdülhâlıkı‘l-Gucdüvânî (kaddesallahu sırrahu).

(ve ilâ ruhî) Kutbi’l-hakkânî el-kavsi’s-samedânî eş-Şeyh Ahmed Fârûkıyyi’s-serhendî, el-ma’rûfi bi’l İmâmi’r-Rabbânî müceddidi’l-elfi’ssânî (kaddesallahu sırrahu).

(ve ilâ ruhî) Kutbi dâireti’l-irşâdi ğavsi’s-sekaleyni ale’s-sedâdi es-sâiri fillâhi’r-râki’s-sâcidi zil-cenâheyn Diyâüddîn Mevlânâ Hazreti eş-Şeyh Hâlid (kaddesallahu sırrahu).

(ve ilâ ruhî) Menbai’l-hılmi ve nûri’z-zalâm, el-hâdî beyne’l-aşâiri ve’l-akvâm, sirâciddînillezî zahera min halefi seyidi’l-enâm, mevlânâ hazreti es-Seyyid Abdullah (kaddesallahu sırrahu).

(ve ilâ ruhî) Şeyhına’l-ğayûrillezî bihî netebâha’l-vekûri kutbi’l-irşâdi ve’l-medâri, şihâbiddîn, mevlânâ hazreti eş-Şeyh, es-Seyyid Tâhâ (kaddesallahu sırrahu).

(ve ilâ ruhî) Sultâni’l-küberâi’l-mütekaddimîn, kıdveti’l-küberâi’l-müteahhirîn, ğavsi’l-âmmeti ve’l-hâifîn kutbi’l-eimmeti ve’s-sâlikîn, muğîsi’l-müstevisin, mûnisi’l-ğurabâi ve’l-âşı kin, şeyhine’l-kâmili’l-mükemmeli’l-Üveysîyyi, Mevlânâ Hazreti eş-Şeyh Seyyid Sıbğatullahi’l-Arvâsî (kaddesallahu sırrahu).

(ve ilâ ruhî) Sultâni’l-ârifîn, kutbi’l-aktâbi’l-vâsılîn, el-müteşerrifi bi’l-fenâi’l-mutlak, mürebbi’s-sâlikîne ilâ rabbihim ale’l-vechi’l-ehak, nâsıri’şşerîati’l-ğarrâ, kâmii’l-bid’ati’d-darrâ, müceddidi âsâri’s-selefi ve’t-tâbiîn, ve mümehdihi bünyâni tarîkati’l-halefi ve’l-lâhikîn, el-mutasarrifi ale’l-ıtlâk ellezî lem yüra lehû nazîrun ba’de’t-tefehhusı fi’l-âfâk, kâtıı’n-nisbeti ani’l-mübtedii’t-tâğî, mevlânâ şeyhine’l-kâmili’l-mükemmili hazreti eş-Şeyh Abdurrahmani’t-Tâhî (kaddesallahu sırrahu).

(ve ilâ ruhî) Şeyhi’ş-şerîati ve şehbâzı’t-tarîkati ve burhâni’l-hakîkati, el-fâni fillâhi ve’l-bâkî billâh, el-mu’tasımi bi-hablillâh, şeyhine’l-kâmili’l-mükemmeli, mevlânâ hazreti eş-Şeyh Fethullah (kaddesallahu sırrahu).

(ve ilâ ruhî) Câmii kemâlâti’l-evliyâi’l-evvelîn ve mecmai’l-âdâbi ve füyûdâti’l-âhirîn, umdeti’l-İslâmi ve’l müslimîn, umûdi’l-meşâyihı bi-ecmaihim ve’s-sâlikîn, dav’i’s-semâvâti ve’l-aradîn, sirâci’l-milleti ve’d-dîn, kehfi’d-duafâi ve’l-mesâkîn, kutbi’l-eimmeti ves-sâlikîn, sultâni’l-âşıkîn, şeyhina’l-kâmili’l-mükemmili mevlânâ hazreti eş-Şeyh Muhammed Diyâüddin (kaddesallahu sırrahu).

(ve ilâ ruhî) Vârisi makâmâti’l-evliyâi ve’l-ârifîn, imâmi’l-mü’minîn, umdeti’l-âbidîne ve’s-sâlikîn, muzahiri’ş-şerîati’l-ğarrâi muhli’t-tarîk ati’n-Nakşibendiyyeti’l-beydâ, el-mütesellihi ani’l-hicâbi’l-insiyyi, el hâzini li’sırri’l-ma’neviyyi, mevlânâ şeyhine’l-kâmili’l mükemmili hazreti eş-Şeyh Ahmed el-Haznevî (kaddesallahu sırrahu).

(ve ilâ ruhî) Sultâni’l-câzibîn, nûri hidâyeti’l-vâsılîn, kutbi’l-ferdi li’l-âlemîn, nâşiri’l-mesleki’l-Ahmediyyeti fer’ı’ş-şecereti’l-Muhammediyye, pîri’t-tarîk ati’n-Nakşibendiyye, sâhibi’s-seciyyeti’l-mahmûdiyye, es-sâkî min hıyâdı’l-bahâiyye, nâsıbi’l-a’lâmi’d-dîniyye, muhyi âsâri kübbâri’s-selefi ve’t-tâbiîn, matlai’l-himemi bi’l-yakîn, menheci’s-saâdeti li’l musaddıkîn, şeyhine’l-kâmili’l-mükemmeli’l Bilvânisî, Mevlânâ hazreti es-Seyyid Abdülhakimi’l-Hüseynî (kaddesallahu sırrahu).

(ve ilâ ruhî) Sultâni’l-müslimîne ve’l-müstecirîn, ve tâcil-mensurun, ve muhibbi’l-mahbûbîn, ve müşiri’l-müsteşerîn, ve irşâdi’l-mürşidîn, ve sırri’s-sâdıkîne bi-hidâyeti rabbi’l-âlemîn, el-fâtihi künuze’l-ilmi ve’d-dîn, el-müstakırri bi’ş-şerîati’l-ğarrâi muhyi’t-tarîkati’n-Nakşibendiyyeti’l-beydâ, şeyhine’l-kâmili’l-mükemmeli’l-Bilvânisî, Mevlânâ hazreti eş-Şeyh, es-Seyyid Muhammed Râşid’il-Hüseynî (kaddesallahu sırrahu).

(ve ilâ ruhî) Mecmai âmâli’l-müslimîn, kutbi’l-fâizîn, sikati’l-müttâkîn, vesîleti’l-mütevekkilin, sâhibi’s-sehâveti ve’l-kerâmeti li’l-âlemîn, kesîri’l mehabbeti li’l-mütevâdıîn, sâhibi’ş-şerîati ve’t-tarîkati’n-Nakşibendiyye, mevlâye ve şeyhî ve seyyidî ve senedî, ve menbihî temessükî ve aleyhi i’timâdî ve bihî iftihârî ve minhu istimdâdî ve kurrati aynî, şeyhine’l-kâmili’l-mükemmeli’l-Bilvânisî, hazreti eş-Şeyh, es-Seyyid Abdülbâki el-Hüseynî (kaddesallahu sırrahu).

Küllin mine’s-sâdâti ve’l-hulefâi ve’l-mürîdîne ve’l-muhibbîne ve’l-mahbûbîne ve’l-mensûbîne ve’l-müntesibîne ilâ hâzihi’t-tarîkati’l-aliyyeti ve sâiri’t-turuk.

Allâhümmec’al misle sevabihâ mektûben fî sahîfeti a’mâli küllin, verfa’bihâ derecâti küllin, ve a’li bihâ fî a’lâ ılliyyîne menzilete küllin, ve zidnâ bihâ mehabbeten inde cenâbi küllin, ve efid aleynâ min berekâti küllin, ve etmim lenâ sülûke hâzihi’t-tarîkati’l-aliyyeti, ve veffiknâ li-merdâti şeyhinâ vemtisâli evâmirihî ve’ctinâbi menâhih.

Allâhümme’rzukne’l-bekâe bike, ba’de’l-fenâi fîke alâ kademi sâdâtine’s-sâlikîne fîhâ.

Allâhümmağfir lenâ, hâtâyânâ veclibnâ ilâ mehabbetike bi-mehabbeti evliyâike, verzukne’t-tevfîka ve’l-istikâmete alâ dînike ve tâatike bi-rahmetike yâ erhamerrâhimin.

Âmin, Ve’l-hamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn.

_________________


Zâhidâ! Aç gözün, sahraya bak da ibret al!
Şu direksiz kubbe-i semâya bak da ibret al.
Görmek istersen, Cenâb-ı kibriyânın kudretin,
Her sabâh, seher vakti, dünyâya bak da, ibret al!
Pâdişâh olsan da derler, 'er kişi niyyetine'
Var, musallâda yatan mevtâya bak da ibret al!
Bir kefendir âkıbet, sermâye-i beğ ve fakîr,
Varlığa mağrur olan, mecnûn değil de, yâ nedir?
avatar
-DERGAH-

Mesaj Sayısı : 795
Kayıt tarihi : 30/10/08

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz